Powrót do O nas

Stowarzyszenia

Klub Gier Planszowych działa w ramach dwóch Stowarzyszeń:

Regionalne Stowarzyszenie Prometeusz 

ul. Zajezierze 6A

82-400 Sztum

NIP: 579-19-31-529

KRS 0000153906

192501977

55 277 33 76

Numer konta: 30 2130 0004 2001 0990 9177 0001
VW BANK

Sztum

sztumski

pomorskie

Prowadzone działania

  • Działania na rzecz dzieci i młodzieży: wyrównywanie szans edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego, profilaktyka.

Obszary działań

  • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
    – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  • Ochrona zdrowia
    – Ochrona i promocja zdrowia
  • Nauka, kultura, ekologia
    – Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie Szansa

ul. Reja 15

82-400 Sztum

NIP 5792192726

Numer KRS 0000321719
Nr REGON 220778232

55-640-63-53

Sztum

sztumski

pomorskie

Data wpisu do KRS 17.02.2009 r.

Bank Spółdzielczy w Sztumie

Nr rachunku 38 8309 0000 0000 3408 2000 0010