Zajęcia w ramach projektu Gram, więc zwyciężam (06.12.2021)