Zajęcia Pionkolandii

4 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu Wygrajmy młodość.

W ramach zajęć odbyła się pogadanka, którą poprowadziła pedagog Pani Elwira Tomasiak (Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna ze Sztumu) na temat  Promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.