Zajęcia w ramach projektu Gram, więc zwyciężam (15.11.2021)