Zajęcia w ramach projektu Gram, więc zwyciężam (22.11.2021)