Category: Projekty

Zajęcia Pionkolandii

Zajęcia Pionkolandii

Zajęcia Pionkolandii

4 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu Wygrajmy młodość.

Kontynuuj czytanie

Projekt Wygrajmy młodość

Od kwietnia do grudnia 2018 roku Klub Pionkolandia realizować będzie projekt „Wygrajmy młodość” finansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018. Zapisy od 26 marca 2018 roku.

Klub Klocków Lego

Więcej zdjęć

Kontynuuj czytanie

Spotkanie z robotyką w SP2 w Sztumie

Więcej zdjęć

Kontynuuj czytanie

Spotkanie Pionkolandii w SP2 w Sztumie – 18.10.2017

Więcej zdjęć

Kontynuuj czytanie

Projekt Wygrajmy razem

Load more