Spotkanie Pionkolandii w SP2 w Sztumie

Więcej zdjęć

Co tygodniowe zajęcia z grami w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie przyciągają bardzo liczną grupę młodych ludzi do wspólnego spędzania czasu wolnego.