Zajęcia w ramach projektu Gram, więc zwyciężam (17.12.2021)